Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku - Zadania

Informacje

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Komunikat w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Wykaz sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość na stronie GIW

W dniu 3 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość.

Mija termin na dostosowanie gospodarstw utrzymujących świnie

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że 31 października 2021 r. mija termin na dostosowanie gospodarstw utrzymujących świnie do wymogów RKW 605/2021 w zakresie posiadania planu bioasekuracji oraz ogrodzeń w przypadku przemieszczania świń, mięsa lub materiału biologicznego poza strefę objętą ograniczeniami, z której pochodzą świnie.

ROZPORZĄDZENIE NR 3/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie województwa podlaskiego

Zasady ochrony drobiu przed ptasią grypą

Komunikat PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII do właścicieli stad bydła na terenie Województwa Podlaskiego EG

DOBROWOLNY PROGRAM  ZWALCZANIA  ZAKAŹNEGO ZAPALENIA NOSA I TCHAWICY BYDŁA/OTRĘTU BYDŁA ORAZ WIRUSOWEJ BIEGUNKI BYDŁA I CHOROBY BŁON ŚLUZOWYCH (IBR/IPV oraz BVD-MD).

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Zadania

Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat działa na terenie województwa Podlaskiego.

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku należy:

W zakresie działalności podstawowej:

1. Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa.
2. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad obrotem środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt.
3. Gromadzenie informacji z zakresu: występowania chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz ze sprawowanego nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjną.
4. Koordynowanie wykonywanego przez powiatowe inspektoraty weterynarii nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym także nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji i przechowywania oraz zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością materiału biologicznego.
5. Sporządzanie rocznych planów i programów działalności Inspekcji na terenie Województwa Podlaskiego.v 6. Kontrola na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii działalności powiatowych inspektoratów weterynarii.
7. Konsultacje i pomoc fachowa powiatowym inspektoratom weterynarii.
8. Organizacja szkoleń oraz doskonalenia zawodowego pracowników organów Inspekcji oraz Inspektoratów Weterynaryjnych.
9. Diagnostyka laboratoryjna oraz konsultacja z tego zakresu, na potrzeby organów Inspekcji.
10. Przekazywanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacji o realizacji zadań Inspekcji na obszarze województwa podlaskiego.


W zakresie działalności pomocniczej:

1. Sporządzanie planu budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu i przedkładanie go do zatwierdzania Wojewodzie Podlaskiemu.
2. Kontrola i analiza realizacji budżetu.
3. Prowadzenie rozliczeń, rachunkowości i księgowości.
4. Zapewnienie obsługi prawnej Wojewódzkiego Inspektoratu.
5. Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych.
6. Zapewnienie sobie i podległym jednostkom tj. Zakładowi Higieny Weterynaryjnej wymaganych warunków bhp, przeciwpożarowych i obronnych.
7. Zaopatrywanie Wojewódzkiego Inspektoratu i podległych jednostek w niezbędny sprzęt, aparaturę, odczynniki, materiały biurowe, środki łączności i transportu itp.
8. Zapewnienie obsługi Zakładu Higieny Weterynaryjnej i jego oddziału w zakresie spraw:
- finansowo-księgowych
- pracowniczych i socjalnych
- administracyjno-gospodarczych