Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku - Zadania

Informacje

Powołanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach oraz Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Suwałkach

Powołanie Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach

Powołanie Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kolnie

Powołanie Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce

XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Lekarzy Weterynaii na Jasna Gorę

W dniu 12.06.2022r. odbyła się 30-sta Ogólnopolska Jasnogórska Pielgrzymka lekarzy weterynarii.

Uroczystość wręczenia medali i odznaczeń państwowych pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej województwa podlaskiego

Dnia 7 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń państwowych przyznanych pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej województwa podlaskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowe zalecenia dla drobiarzy!

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  informuje o zaleconych zmianach.

Komunikat w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Wykaz sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość na stronie GIW

W dniu 3 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość.

Zadania

Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat działa na terenie województwa Podlaskiego.

Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku należy:

W zakresie działalności podstawowej:

1. Prowadzenie spraw związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa.
2. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad obrotem środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi stosowanymi wyłącznie u zwierząt.
3. Gromadzenie informacji z zakresu: występowania chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz ze sprawowanego nadzoru przez Inspekcję Weterynaryjną.
4. Koordynowanie wykonywanego przez powiatowe inspektoraty weterynarii nadzoru nad jakością zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym także nad warunkami sanitarnymi ich pozyskiwania, produkcji i przechowywania oraz zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz nad jakością materiału biologicznego.
5. Sporządzanie rocznych planów i programów działalności Inspekcji na terenie Województwa Podlaskiego.v 6. Kontrola na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii działalności powiatowych inspektoratów weterynarii.
7. Konsultacje i pomoc fachowa powiatowym inspektoratom weterynarii.
8. Organizacja szkoleń oraz doskonalenia zawodowego pracowników organów Inspekcji oraz Inspektoratów Weterynaryjnych.
9. Diagnostyka laboratoryjna oraz konsultacja z tego zakresu, na potrzeby organów Inspekcji.
10. Przekazywanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii informacji o realizacji zadań Inspekcji na obszarze województwa podlaskiego.


W zakresie działalności pomocniczej:

1. Sporządzanie planu budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu i przedkładanie go do zatwierdzania Wojewodzie Podlaskiemu.
2. Kontrola i analiza realizacji budżetu.
3. Prowadzenie rozliczeń, rachunkowości i księgowości.
4. Zapewnienie obsługi prawnej Wojewódzkiego Inspektoratu.
5. Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych.
6. Zapewnienie sobie i podległym jednostkom tj. Zakładowi Higieny Weterynaryjnej wymaganych warunków bhp, przeciwpożarowych i obronnych.
7. Zaopatrywanie Wojewódzkiego Inspektoratu i podległych jednostek w niezbędny sprzęt, aparaturę, odczynniki, materiały biurowe, środki łączności i transportu itp.
8. Zapewnienie obsługi Zakładu Higieny Weterynaryjnej i jego oddziału w zakresie spraw:
- finansowo-księgowych
- pracowniczych i socjalnych
- administracyjno-gospodarczych