(15kB)  (15kB)  (15kB)(15kB)

Materiały informacyjno-szkoleniowe


Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Informacja PWLW

Ulotka Zasady bioasekuracji w gospodarstwach

Ulotka o zasadach bioasekuracji

Ulotka: JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Ulotka o postępowaniu w przypadku znalezienia padłego dzika

PODSTAWOWE INFORMACJE W ZAKRESIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)
- dla rolników i podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz dla myśliwych na terenie województwa podlaskiego.

PODSTAWOWE INFORMACJE W ZAKRESIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

Materiały szkoleniowo - informacyjne dla hodowców i producentów świń

   Materiały informacyjne dla hodowców i producentów świń dotyczące afrykańskiego pomoru świń, przygotowane przez ekspertów z Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w Puławach.

Ulotka informacyjna
Prezentacja

Afrykański pomór świń
Materiały szkoleniowo - informacyjne dla lekarzy weterynarii

   Materiały informacyjne dla lekarzy weterynarii dotyczące afrykańskiego pomoru świń, przygotowane przez ekspertów z Zakładu Chorób Świń PIW-PIB w Puławach.

Ulotka informacyjna
Prezentacjamouseover