Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią


OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ


OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ


Wzór druku - Zgłoszenie rozpoczęcia prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii.


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Znajdziecie tu Państwo informacje o:

- Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku   
- Powiatowych Inspektoratach Weterynarii
- Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku
- Zakładzie Higieny Weterynaryjnej Oddziale w Łomży
- Zadaniach "WIW"
- Przepisach weterynaryjnych
- Przetargach organizowanych przez "WIW"

W odnośniku "Kontakt" znajduje sie pełna lista kontaktów do poszczególnych zespołów wraz z adresami, telefonami i e-mail.


(15kB)

(15kB)

Wykaz rzeźni dokonujących uboju świń z obszaru zagrożenia(tzw. obszar niebieski)


(15kB)


(15kB)


(15kB)


(15kB)


Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

(15kB)
Poradniki z zakresu bezpieczeństwa ludnosci   

mouseover