Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Ogłoszenie o potrzebie dokonania wyznaczeń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie zawiadamia, że zostanie przeprowadzone postępowanie w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności w trybie art. 16 ustawy z dnia 29.01.2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej) na terenie powiatu grajewskiego w 2022 roku.