Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności urzędowych i pomocniczych w ramach umowy zlecenia

Ogłoszenie o naborze do wykonywania czynności urzędowych i pomocniczych w ramach umowy zlecenia w 2023 roku z dnia 21 listopada 2022 roku.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży rozpoczyna postępowanie w trybie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.,
poz. 306 z późn. zm.) w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu łomżyńskiego w 2023 roku.