Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku

Apel PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

wściekliznaApel PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

w sprawie zgłaszania zwierząt  podejrzanych o wściekliznę do badań  laboratoryjnych w kierunku wykrywania wirusa wścieklizny,

oraz w sprawie  obowiązku szczepienia ochronnego psów przeciwko wściekliźnie.

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii pragnie zwrócić uwagę i zaapelować,

  • o zgłaszanie podejrzeń wścieklizny u zwierząt gospodarskich, domowych i dzikich, do terenowych jednostek Inspekcji Weterynaryjnej (powiatowe inspektoraty weterynarii) lub lekarzy prywatnie praktykujących celem przeprowadzenia czynności mających na celu wyjaśnienie okoliczności podejrzenia wścieklizny,  i ewentualnego pobrania próbek do badań w kierunku stwierdzenia lub wykluczenia choroby. Obowiązek zgłaszania podejrzeń choroby, wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.   z 2018 r. poz.1967 ze zm.), co stanowi obowiązek ustawowy.

 

  • o poddawanie obowiązkowym ochronnym szczepieniom psów przeciwko wściekliźnie po ukończeniu 3 miesiąca życia, a następnie co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia, co stanowi obowiązek ustawowy wg 56  ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Szczepienia psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługo weterynaryjne, z wydaniem zaświadczenia  o szczepieniu (lub wpisem do paszportu psa) oraz wpisem do rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie.

Pliki do pobrania