(15kB)        (15kB)

Nowe wzory kart obrotu detalicznego

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że od 24.11.2008r. obowiązują nowe wzory kart obrotu detalicznego, stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji. (DZ.U. nr 200, poz 1236) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ponadto w roku 2008 weszły nowe rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego oraz kryteriów zaliczania produktu leczniczego weterynaryjnego do poszczególnych kategorii stosowania i dostępności
tekst rozporządzenie Dz.U. Nr 107, poz. 683
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie sposobu postępowania przy stosowaniu produktów leczniczych, w sytuacji gdy brak jest odpowiedniego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt
tekst rozporządzenie Dz.U. Nr 217, poz. 1388

Proszę również zwrócić uwagę na zmiany w charakterystyce produktów leczniczych, weterynaryjnych po przeprowadzeniu harmonizacji. zestawieniemouseover