(15kB)  (15kB)  (15kB)

(15kB)


Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów na urzędowych lekarzy weterynarii do wykonywania zleconych czynności związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w ramach umowy zlecenie w 2019 roku. Liczba poszukiwanych lekarzy weterynarii - 5 osób

    Ogłoszenie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży poszukuje kandydatów - do wykonywania zleconych czynności pomocniczych związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w 2019 roku.
Liczba poszukiwanych techników weterynarii - 5 osób.

    Ogłoszenie

Nowy, przykładowy wzór informacji dotyczących łańcucha żywnościowego do stosowania

    Przykładowy wzór informacji dotyczących łańcucha żywnościowego

APEL PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

    APEL PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII - w sprawie stosowania podstawowych środków zabezpieczających hodowle świń przed przeniesieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) do gospodarstw utrzymujących świnie

    więcej informacji...

Szczepienie lisów | Wiosna 2019r.

    Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa podlaskiego w akcji wiosna 2019 r.

    więcej informacji...

(14kB)

Zaproszenie na konferencję ASF-ZAGROŻENIA I PRZECIWDZIAŁANIEZaproszenie na konferencję
Dodatkowe informacjeSzczepienie lisów | Wiosna 2018r.

    Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa podlaskiego w akcji wiosna 2018 r.

    więcej informacji...

MATERIAŁY FILMOWE: ZASADY BIOASEKURACJI - AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

Zapraszamy do obejrzenia spotów informacyjnych, w których ostrzegamy przed niektórymi zachowaniami, które mogą prowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa ASF.
MATERIAŁ FILMOWY - WROTA PODLASIA

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizująceryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa

Informacja dla hodowców drobiu
Ulotka

PODSTAWOWE INFORMACJE W ZAKRESIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF).
- dla rolników i podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz dla myśliwych na terenie województwa podlaskiego.

PODSTAWOWE INFORMACJE W ZAKRESIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)

PODSTAWOWE INFORMACJE W ZAKRESIE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF). - dla rolników i podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, związaną z produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz dla myśliwych na terenie województwa podlaskiego.

Wymagania dotyczące uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny

Wymagania dotyczące uboju świń

Szczepienie lisów | Wiosna 2017r.

    Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa podlaskiego w akcji wiosna 2017 r.

    więcej informacji...

Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do rolników i hodowców drobiu w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa podlaskiego.

Apel

KOMUNIKAT PODLASKIEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE WYSTĄPIENIA PIERWSZEGO OGNISKA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Komunikat

PRZYKŁADOWY WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU PROWADZĄCEGO ROLNICZY HANDEL DETALICZNY PRODUKTAMI POCHODZENIA ZWIERZECEGO I ŻYWNOŚCIĄ ZŁOŻONĄ DO REJESTRU ZAKŁADÓW PROWADZONEGO PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Przykładowy Wniosek zalecany przez Inspekcję Weterynaryjną - pdf
Przykładowy Wniosek zalecany przez Inspekcję Weterynaryjną - word

Wymagania dotyczące uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny

Wymagania dotyczące uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny - ulotka

Informacja dla hodowców drobiu w związku z wystąpieniem w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Informacja dla hodowców drobiu

Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Informacja Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia w Polsce ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych Dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Wytyczne

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Ustawa

Szczepienie lisów | Jesień 2016r.

    Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa podlaskiego w akcji jesień 2016 r.

    więcej informacji...

Apel Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do rolników i hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa podlaskiego

Apel do rolników

Informacja dla hodowców świń - podstawowe zasady przemieszczania świń na obszarach (opr. GIW)

Informacja dla hodowców świń

Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Apel Głównego Lekarza Weterynarii

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Wymagania weterynaryjne

Komunikat 04 czerwca - sobota jest dniem pracującym w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

Komunikat 27 maja 2016 dzień wolny od pracy w WIW Białystok

UWAGA!

Stosownie do Zarządzenia Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, piątek (27 maja 2016 r.) jest dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii. Jednoczeœnie informujemy, iż w sobotę (4 czerwca 2016 r.) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku będzie czynny w godzinach 7.30 – 15.30.

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)". - przygotowana przez MRiRW.

Informacja

Zmiany przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

Zmiany przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej

Gorączka Q – epidemiologia, patogeneza oraz diagnostyka laboratoryjna. Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców.

Wskazówki dla lekarzy weterynarii i hodowców

Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

(14kB)

Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

Szczepienie lisów | Jesień 2015r.

    Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa podlaskiego w akcji jesień 2015 r.

    więcej informacji...

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW W KTÓRYCH UTRZYMYWANE SĄ OWCE LUB KOZY

Informacja

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich.

Oferty o wolnych miejscach są publikowane na stronie oferty.praca.gov.pl.
Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii można uzyskać pod numerem telefonu 651-02-29. Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm

W SPRAWIE PROGRAMU BIOASEKURACJI
Informacja dla utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”. - przygotowana przez resort rolnictwa.

Informacja

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie utworzenia przez Komisję Europejską dodatkowej strefy (obszar zagrożenia) na obszarze 6 gmin województwa podlaskiego.

Komunikat

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH WJEŻDŻAJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ w związku z przypadkami stwierdzenia obecności wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzęcego

Ulotka informacyjna

Zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - informacja dla hodowców drobiu

Zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – informacja dla hodowców drobiu

Informacja

W dniu 25 listopada 2014 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce podjął czynności w sprawie łosia potrąconego przez samochód, znalezionego w pobliżu drogi powiatowej Sokółka - Dąbrowa Białostocka.
Zwierzę zostało przetransportowane do Ośrodka rehabilitacji zwierząt w Mikołajówce - Mikołajówka 8, 16-411 Szypliszki. Na miejscu łoś został poddany badaniu lekarsko-weterynaryjnemu i wdrożono stosowne leczenie.

Szczepienie lisów | Jesień 2014r.

    Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa podlaskiego w akcji jesień 2014 r.

    więcej informacji...

Plan skoordynowanych działań mających na celu poprawę sytuacji rolników w zakresie szkód łowieckich powodowanych przez dziki.

    Plan skoordynowanych działań mających na celu poprawę sytuacji rolników w zakresie szkód łowieckich powodowanych przez dziki

Szczepienie lisów | Wiosna 2014r.

    Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa podlaskiego w akcji wiosna 2014 r.

    więcej informacji...

Ubój świń na użytek własny w strefie z ograniczeniami - dopuszczony

   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Rozporządzenie to wprowadza częściowe zniesienie całkowitego zakazu uboju świń, w tym na użytek własny w obszarze objętym ograniczeniami.

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 1/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż Wojewoda Podlaski wydał Rozporządzenie Nr 1/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i Litwy oraz możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 10 lutego 2014 r. pod poz. 597.
Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z § 9 przedmiotowego Rozporządzenia, traci moc rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 2/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W załączeniu przedmiotowe Rozporządzenie.

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego

Komunikat w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Litwy i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

   Komunikat nr 1 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie

Komunikat

(15kB)

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

(14kB)

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 2/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

   W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi, a także podejmowanych działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń na terytorium województwa podlaskiego Wojewoda Podlaski Maciej Żywno wydał Rozporządzenie Nr 2/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

    Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią, zawarte w ulotce opracowanej w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    ulotka do pobrania

Uzupełnienie informacji zawartej w ulotce:
Uzupełniając odpowiedź na pytanie 7 ulotki należy dodać, że na posiadaczu zwierzęcia ciążą jednak następujące obowiązki w myśl rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny:
- zgłoszenie uboju świni, owcy, kozy lub cielęcia do 6 m-ca życia (najpóźniej w następnym dniu roboczym po dokonanym uboju) do właściwego, ze względu na siedzibę gospodarstwa, powiatowego lekarza weterynarii,
- w przypadku owiec, kóz i cielęcia do 6 m-ca życia - przekazanie do utylizacji odpadów poubojowych, tzw. materiału szczególnego ryzyka,
- w przypadku świń - badanie w kierunku włośni,
- w przypadku owiec i kóz powyżej 18 miesiąca - badanie w kierunku TSE (przenośne gąbczaste encefalopatie) w ustaleniu z powiatowym lekarzem weterynarii - ubój należy zgłosić przed przekazaniem odpadów poubojowych do utylizacji,

Brak spełnienia w/w wymagań może skutkować karą pieniężną w wysokości 100-2000 zł.

Uściślając odpowiedź na pytanie 8 ulotki, należy zaznaczyć, że w przypadku uboju bydła w gospodarstwie, w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby, dotyczy to cieląt do 6 miesiąca życia.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

(14kB)     Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Najczęściej wprowadzenie wirusa ASF do kraju wolnego od choroby następuje poprzez transport, mięso, produkty mięsne, odpadki kuchenne i poubojowe, pochodzące od chorych świń i dzików.

    Informacje


Szczepienie lisów | Jesień 2013r.

    Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa podlaskiego w akcji jesień 2013 r.

    więcej informacji...


Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 1/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

   W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi, a także podejmowanych działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń na terytorium województwa podlaskiego Wojewoda Podlaski Maciej Żywno podpisał Obwieszczenie podające do publicznej wiadomości Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego Nr 1/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – REALNE ZAGROŻENIE

   Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, informuje, iż w dniu 21 czerwca 2013 r. Białoruś notyfikowała do Światowej Organizacji zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). Choroba została stwierdzona w przyzagrodowym gospodarstwie utrzymującym 16 świń w miejscowości Czapuń, w obwodzie grodzieńskim. Ognisko Afrykańskiego Pomoru Świń zlokalizowane jest w zachodniej części Białorusi w odległości około 40 km od granicy z Litwą i około 150 km od granicy z Polską.

Afrykański Pomór Świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

Z powodu w/w sytuacji epizootycznej na terytorium Białorusi oraz ryzyka przeniesienia choroby na terytorium UE, Komisja Europejska zaleciła ścisłe stosowanie zapisów rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 136/2004 tj. zakaz wprowadzania niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego na terytorium UE.

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym Afrykański Pomór Świń (ASF).

Więcej informacji dotyczących Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) można znaleźć na stronie internetowej Głównego Internetowej Weterynarii:

Więcej informacji dotyczących Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) można znaleźć na stronie internetowej Głównego Internetowej Weterynarii

Ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń – 16-17 maja 2013 r.

(14kB)     Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuję, iż w dniach 16-17 maja 2013 r. na terenie powiatu suwalskiego odbywały się terenowe ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przy współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Suwałkach.

W ćwiczeniach uczestniczyli powiatowi lekarze weterynarii oraz inspektorzy w zespołach ds. zdrowia i ochrony zwierząt powiatowych inspektoratów weterynarii z terenu województwa podlaskiego, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach, inspektorzy zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku, Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz Zastępca Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Ćwiczenia symulacyjne, składające się z części praktycznej i teoretycznej miały na celu przećwiczenie procedur Polskiego Weterynaryjnego Planu Gotowości Zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń oraz procedur Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego wg opracowanego scenariusza ćwiczeń.

W części praktycznej ćwiczeń przeprowadzonej na terenie gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną ćwiczono symulacyjnie czynności związane z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na fermie. Dodatkowo w tej części ćwiczeń Straż Pożarna oraz Policja zaprezentowały działania wspomagające w obszarach zapowietrzonym oraz zagrożonym.

W części teoretycznej pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej, w ramach pracy w zespołach ćwiczących, opracowali dokumentację dotyczącą zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Dodatkowo uczestnicy ćwiczeń wysłuchali wykładu Pani prof. dr hab. Iwony Markowskiej – Daniel z Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. ASF Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, na temat: „Afrykański Pomór Świń – czynnik etiologiczny, objawy, zwalczanie, występowanie”.

    Galeria zdjęć

Szczepienie lisów | Wiosna 2013r.

(14kB)     Informacja o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa podlaskiego w akcji wiosna 2013 r.

    więcej informacji...Opinia prawna Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie możliwości prowadzenia obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi przez internetowe zawieranie transakcji handlowych.

    Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w ustawie.

W myśl art. 68 ust. 1 ww. ustawy obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest w aptekach ogólnodostępnych, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2, art. 70 ust. 1 i art. 71 ust. 1 tejże ustawy. W ust. 2 art. 68 ustawy Prawo farmaceutyczne wskazano natomiast, że obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi zakupionymi w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych może być prowadzony wyłącznie w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, z zastrzeżeniem przepisu art. 71 ust. la ww. ustawy.

więcej....

Obszar województwa podlaskiego uznany za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego

(14kB)     Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż obszar województwa podlaskiego jest regionem uznanym za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego u świń, zgodnie z ust. 2.5. załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 2012 r., poz. 1440).    

Zasady przemieszczania świń oraz materiału biologicznego na teren województwa podlaskiego – regionu uznanego za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego

Realizacja programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego w stadach na terenie województwa podlaskiego.


Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie

(14kB)     Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia.

    więcej informacji...AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - SZKOLENIE

    W dniu 21 marca 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu  Weterynarii w Białymstoku odbyło się szkolenie dotyczące afrykańskiego  pomoru świń. Szkolenie przeprowadzono w związku z zagrożeniem  przeniesienia wirusa afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski.

Zagadnienia szkoleniowe dotyczące afrykańskiego pomoru świń i zagrożenia przeniesienia tej choroby przedstawiła Pani prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel z Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

W szkoleniu uczestniczyli: Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Inspektorzy ds. zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Białymstoku, Powiatowi Lekarze Weterynarii wraz z inspektorami ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z powiatów leżących w pasie przygranicznym (Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Suwałki), pozostali Powiatowi Lekarze Weterynarii z terenu województwa podlaskiego, a także przedstawiciele: Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Powiatowi Lekarze Weterynarii z powiatów przygranicznych przekażą zdobytą wiedzę w zakresie afrykańskiego pomoru świń w szkoleniach zorganizowanych dla wolnopraktykujących lekarzy weterynarii.

Ćwiczenia terenowe z zakresu zwalczania grypy ptaków - 17-18 czerwca 2011

(30kB)Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach: 16-17 czerwca 2011 r. na terenie powiatu augustowskiego odbywały się terenowe ćwiczenia symulacyjne w zakresie zwalczania grypy ptaków.

Ćwiczenia zorganizowane były przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przy współpracy
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Augustowie.

Zakres ćwiczeń obejmował postępowanie administracyjne, realizację procedur zarządzania kryzysowego oraz procedur planu gotowości zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa podlaskiego wg scenariusza ćwiczeń.

W ćwiczeniach uczestniczyli powiatowi lekarze weterynarii oraz inspektorzy ds. chorób zakaźnych zwierząt z poziomu wszystkich powiatowych inspektoratów weterynarii woj. podlaskiego, członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Augustowie, zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii i inspektorzy ds. chorób zakaźnych z poziomu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku, przedstawiciele reprezentujący Głównego Lekarza Weterynarii oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, przedstawiciele Wojewody Podlaskiego z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz przedstawiciel Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Ćwiczenia składały się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy ćwiczeń wysłuchali wykładu prof. dr hab. Zenona Minty z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach nt. Grypa ptaków - epidemiologia, diagnostyka i zwalczanie oraz przygotowali i przedstawili dokumenty obowiązujące przy zwalczaniu choroby i system przekazywania informacji i współpracy przy zwalczaniu choroby. W części praktycznej, symulacyjnie ćwiczono obowiązujące czynności na terenie fermy drobiu (ognisko choroby), natomiast służby i straże powiatowe: Straż Pożarna, Policja, zaprezentowały swoje działania w obszarach (symulacyjnie - obszar zapowietrzony i zagrożony).

    Galeria zdjęćI. Manewry pomorowe - 2010

(30kB)W dniach 23 i 24 września 2010 roku odbywały się wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne z zakresu zwalczania klasycznego pomoru świń (CSF). Ćwiczenia zostały zorganizowane na terenie powiatu grajewskiego przez Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Grajewie. Celem ćwiczeń było przećwiczenie obowiązujących procedur planu gotowości zwalczania klasycznego pomoru świń, na bazie procedur wdrożonych w planach gotowości na poziomie powiatowym i wojewódzkim - dla województwa podlaskiego. W ćwiczeniach uczestniczyli: powiatowi lekarze weterynarii lub ich zastępcy oraz inspektorzy ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z wszystkich powiatowych inspektoratów weterynarii województwa podlaskiego, inspektorzy z Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, a także przedstawiciele Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Staroście Powiatu Grajewskiego.

    Galeria zdjęć

II. Materiał dotyczący wybranych zagadnień z zakresu obrotu i handlu zwierzętami

- plik PDF do pobrania

Informacja dla właścicieli gospodarstw utrzymujących zwierzęta

    Informacja dla właścicieli gospodarstw utrzymujących zwierzęta dotycząca wymaganego dobrostanu zwierząt.

    Treść informacji


Informacja dla przedsiębiorców

    Informacja dla przedsiębiorców na temat możliwości prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

    Treść informacji


Nowe wzory kart obrotu detalicznego

    od 24.11.2008r. obowiązują nowe wzory kart obrotu detalicznego, stanowiące załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji. (DZ.U. nr 200, poz 1236)

    więcej informacji...

Choroba Aujeszkyego

(14kB)     Podstawowe informacje dla posiadaczy świń na temat zwalczania choroby i korzyściach z tego wynikających.

    Ulotka informacyjna

Akwakultura - nowe regulacje prawne

(14kB)     Akwakultura - nowe regulacje prawne

    więcej informacji...


Farmacja - OTC

    Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, muszą spełniać warunki

    więcej informacji...mouseover