(15kB)  (15kB)  (15kB)Wykaz ustaw z zakresu działania Inspekcji Weterynaryjnej

Tytuł Dziennik Ustaw rok, nr, pozycja
O weterynaryjnej kontroli granicznej. Dz.U.2014.424 j.t.
O kontroli weterynaryjnej w handlu. Dz.U.2015.519 j.t.
O Inspekcji Weterynaryjnej. Dz.U.2015.1482 j.t.
O produktach pochodzenia zwierzęcego. Dz.U.2015.1577 j.t.
O ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U.2014.1539 j.t. z późn. zm.
O systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Dz.U.2015.1172 j.t.
O bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U.2015.594 j.t.
O organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 2007.133.921 z późn. zm.
O ochronie zwierząt. Dz.U.2013.856 j.t. z późn. zm.
Prawo farmaceutyczne. Dz.U.2008.45.271 j.t.
O paszach Dz.U.2014.398 j.t.
O zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko - weterynaryjnych. Dz.U.2014.1509 j.t.
O zakładach leczniczych dla zwierząt. Dz.U.2015.1047 j.t.
mouseover