(15kB)        (15kB)

Zakład Higieny Weterynaryjnej

Zakład Higieny Weterynaryjnej rozpoczął działalność w kwietniu 1945 roku. Założycielem i organizatorem ZHW był lekarz weterynarii Feliks Nagórski, którego imię nosi obecnie zakład.
ZHW pracuje w systemie zarządzania zgodnym z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 :2005
"Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", a prowadzone badania laboratoryjne wykonywane są według metod zawartych w polskich normach, własnych procedurach badawczych, instrukcjach wydanych przez GLWet, PIWet., instrukcjach producenta stosowanych testów.

Zapewniamy poufność i ochronę praw własności klientów dla których wykonujemy badanie
(sprawozdania z badania nie są przekazywane innym osobom bez zgody właściciela).
Jedynie w przypadku wskazującym na zagrożenia życia, zdrowia, lub środowiska ZHW powiadamia o tym fakcie Inspekcję Weterynaryjną.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ZHW Białystok
ul. Zwycięstwa 26a 15-959 Białystok
tel. (0-85)65-10-229, (0-85)65-10-337
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ZHW Białystok Oddział Łomża
ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża
tel. (0-86)21-63-458, (0-86)21-62-605Posiadamy doświadczony i fachowy personel, który stale podnosi swoje kwalifikacje i pogłębia wiedzę poprzez udział w szkoleniach w kraju i zagranicą. Nasze umiejętności potwierdzamy uczestnicząc w kontrolnych programach międzylaboratoryjnych - (organizowanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach i Gdańską Fundację Wody).

Zakres akredytacji ZHW Białystok
Zakres akredytacji ZHW Białystok Oddział Łomżamouseover