Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

Pracownia Badań Serologicznych

Kierownik pracowni:

mgr Alina Myślińska
E-mail: serologia@wiw.bianet.com.pl
centrala: tel. (0-85) 65-10-337 wew.: 115

Zastępca kierownika pracowni:

mgr Ewa Polesińska
E-mail: serologia@wiw.bianet.com.pl
centrala: tel. (0-85) 65-10-337 wew.: 125

W Pracowni Badań Serologicznych przedmiotem badań jest surowica krwi zwierząt. Wykonywane są badania urzędowe-monitoringowe oraz badania usługowe:

- badania w kierunku enzootycznej białaczki bydła;
- badania w kierunku brucelozy zwierząt;
- badania w kierunku niedokrwistości zakaźnej koni;
- badania w kierunku nosacizny koni;
- badania w kierunku zarazy stadniczej koni;
- badania w kierunku choroby Aujeszkyego świń;