Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

Pracownia Pożywek

Kierownik pracowni:

mgr Monika Kasprzycka
centrala: tel. 85 65-10-337 wew.: 229

Zastępca kierownika pracowni:

mgr Ewelina Dąbrowska

centrala: tel. 85 651-03-37 wew.: 220

W zakresie działalności merytorycznej w pracowni wykonuje się:

- przygotowanie podłóż bakteriologicznych na potrzeby Laboratorium
- kontrola jałowości pożywek
- mycie, dezynfekcja sprzętu laboratoryjnego
- sterylizacja szkła
- utylizacja materiału biologicznego po badaniach