Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

Pracownia Wykrywania Włośni

p.o. Kierownik pracowni:
mgr Agnieszka Ambrożej

E-mail: a.ambrozej@wiw.podlasie.pl
centrala: tel. (0-85) 65-10-337 wew.: 223

W Pracowni Wykrywania Włośni ( siedziba ZHW) wykonywane są:

- międzylaboratoryjne badania biegłości
- badania w ramach potwierdzania ważności wyników

Pracownia nie wykonuje badań urzędowych.

Pracownia Wykrywania Włośni nadzoruje system zarządzania w 28 Terenowych Punktach Wykrywania Włośni województwa podlaskiego, w których wykonywane są urzędowe badania w kierunku wykrywania larw włośni.