Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku - Nowe zalecenia dla drobiarzy!

Informacje

Informacja dla mieszkańców

Informacja dla mieszkańców terenów, na  których zostaną wyłożone przynęty ze szczepionką do zwalczania wścieklizny u lisów wolno żyjących w akcji wiosennej  2024 roku. 

Rozporządzenie Nr 2/2024 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 marca 2024 r.

Rozporządzenie Nr 2/2024 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia strefy objętej zakażeniem w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatów augustowskiego, grajewskiego i monieckiego

Ptasia Grypa

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wzroście występowania ognisk ptasiej grypy na terytorium kraju co skutkuje wzrostem ryzyka wystąpienia grypy ptaków na terenie województwa podlaskiego.

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii na temat kontroli próbek żywności i materiałów paszowych pochodzących z Ukrainy

ASF – środki kontroli, bioasekuracja, zasady przemieszczania świń – materiały informacyjne

W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń  udostępniamy przygotowane materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom.

Nowe zalecenia dla drobiarzy!

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  informuje o zaleconych zmianach.

Komunikat w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Wykaz sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość na stronie GIW

W dniu 3 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość.

Nowe zalecenia dla drobiarzy!

kuryW związku z publikacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  informuje o zaleconych zmianach.

 Jeżeli utrzymujesz drób w chowie  przydomowym pamiętaj:

 • zgłoś fakt posiadania drobiu lub innych ptaków powiatowemu lekarzowi weterynarii z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych;
 • sporządź rejestr posiadanego drobiu lub innych ptaków i dokonuj codziennego przeglądu stada wraz z aktualizacja danych
 • karm drób lub inne ptaki w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu dzikie ptaki;
 • nie wykorzystuj do pojenia drobiu lub ptaków wody ze zbiorników, do której mają dostąp dzikie ptaki;
 • trzymaj drób lub inne ptaki z dala od zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
 • utrzymuj drób z dala od ptaków dzikich ( z wyłączeniem kaczek i gęsi)
 • zadbaj o to, aby gniazda drobiu znajdowały się wewnątrz budynku
 • nie wnoś na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków ani tusz ptaków łownych
 • zabezpiecz paszę i ściółkę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków;
 • jeżeli jesteś myśliwym, nie zajmuj się obsługą drobiu lub innych ptaków przez 48 h od ostatniego polowania
 • obserwuj stan zdrowia ptaków, jeżeli zauważasz niepokojące objawy u drobiu lub ptaków poinformuj lekarza weterynarii!!!

Jeżeli utrzymujesz drób w celach komercyjnych, oprócz spełniania powyższych wymogów pamiętaj:

 • zadbaj o wyposażenie gospodarstwa w odpowiednią liczbę mat dezynfekcyjnych (lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję obuwia) przed wejściami i wyjściami z budynków gospodarskich oraz niecek (lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów) przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa;
 • wchodząc do budynku, w którym utrzymywany jest drób stosuj odzież ochronną i obuwie ochronne (czyszczonego i dezynfekowanego) przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku;
 • czyść i odkażaj sprzęt oraz narzędzia przed każdym ich użyciem, a jeżeli używasz ich wyłącznie w danym budynku wykonuj to co najmniej raz dziennie;
 • prowadź i przechowuj przez rok dokumentację dotyczącą zakupu, przejęcia i zużycia środków odkażających, terminu przeprowadzenia deratyzacji i dezynfekcji oraz daty padnięcia zwierząt wraz z ilością zgłoszonych padłych ptaków;
 • wprowadź metody zabezpieczające kurniki, miejsca przechowywania paszy i ściółki przed dostępem dzikich ptaków oraz metody przeprowadzania deratyzacji i dezynfekcji;
 • prowadź rejestr środków transportu do przewozu drobiu, jaj, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz wejść osób do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • wyposaż swoje gospodarstwo w kontener lub pomieszczenie do przetrzymywania zwłok padłego drobiu, zabezpieczając je przed dostępem gryzoni, zwierząt domowych i dzikich;
 • usuwaj z kurników drób padły nie rzadziej niż raz dziennie;
 • zadbaj o odpowiednią ilość środków do dezynfekcji jak również właściwe utrzymanie mat i niecek, tak aby wystarczyło na przeprowadzenie skutecznej i bieżącej dezynfekcję co najmniej przez tydzień;
 • zabezpiecz zbiorniki wodne znajdujące się na terenie gospodarstwa przed dostępem dzikich ptaków;
 • zadbaj o czystość i porządek wokół budynków inwentarskich oraz miejsc, w których przechowujesz paszę i ściółkę (usuwaj pozostałości pasz i ściółki, wykaszaj roślinność);
 • wydziel w gospodarstwie miejsce do składowania środków odkażających; obornika, paszy i ściółki oraz weterynaryjnych produktów leczniczych i zabezpiecz je przed dostępem osób nieupoważnionych;

Jeżeli utrzymujesz więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie sporządź plan bioasekuracji, dostosowany do profilu produkcji gospodarstwa, w którym uwzględnisz:

 • podział na strefy „czyste” i „brudne” dla pracowników obsługujących drób,
 • sposób wprowadzania do gospodarstwa drobiu, pasz, ściółki, materiałów pomocniczych a także sprzętu i urządzeń wykorzystywanych do obsługi drobiu,
 • procedury dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, wyposażenia oraz higieny osób zajmujących się drobiem,
 • metody zwalczania szkodników,
 • rozwiązania w celu rozdzielenia poszczególnych stad drobiu oraz uniemożliwienie kontaktu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego

 

Pamiętaj, wysoce zjadliwa grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus ptasiej grypy powoduje bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. A objawy choroby są następujące:

 • zwiększona śmiertelność
 • spadek pobierania paszy i wody
 • objawy nerwowe tj. drgawki, skręt szyi, paraliż nóg, skrzydeł lub niezbornych ruchów
 • duszności
 • sinice i wybroczyny
 • biegunki
 • nagły spadek nieśności