Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku - Nowe zalecenia dla drobiarzy!

Informacje

Powołanie Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce

XXX Ogólnopolska Pielgrzymka Lekarzy Weterynaii na Jasna Gorę

W dniu 12.06.2022r. odbyła się 30-sta Ogólnopolska Jasnogórska Pielgrzymka lekarzy weterynarii.

Uroczystość wręczenia medali i odznaczeń państwowych pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej województwa podlaskiego

Dnia 7 czerwca odbyła się uroczystość wręczenia medali i odznaczeń państwowych przyznanych pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej województwa podlaskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne ptasia grypa

W dniach 19 – 20 maja 2022 r. na terenie powiatu siemiatyckiego odbyły się wojewódzkie ćwiczenia symulacyjne z zakresu przygotowania merytorycznego i praktycznego Inspekcji Weterynaryjnej oraz członków wojewódzkich, powiatowych i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego do wykonywania zadań związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermie drobiu.

Nowe zalecenia dla drobiarzy!

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  informuje o zaleconych zmianach.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Komunikat w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Wykaz sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość na stronie GIW

W dniu 3 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość.

Zasady ochrony drobiu przed ptasią grypą

Nowe zalecenia dla drobiarzy!

kuryW związku z publikacją rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  informuje o zaleconych zmianach.

 Jeżeli utrzymujesz drób w chowie  przydomowym pamiętaj:

 • zgłoś fakt posiadania drobiu lub innych ptaków powiatowemu lekarzowi weterynarii z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych;
 • sporządź rejestr posiadanego drobiu lub innych ptaków i dokonuj codziennego przeglądu stada wraz z aktualizacja danych
 • karm drób lub inne ptaki w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu dzikie ptaki;
 • nie wykorzystuj do pojenia drobiu lub ptaków wody ze zbiorników, do której mają dostąp dzikie ptaki;
 • trzymaj drób lub inne ptaki z dala od zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki;
 • utrzymuj drób z dala od ptaków dzikich ( z wyłączeniem kaczek i gęsi)
 • zadbaj o to, aby gniazda drobiu znajdowały się wewnątrz budynku
 • nie wnoś na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków ani tusz ptaków łownych
 • zabezpiecz paszę i ściółkę przed dostępem zwierząt dzikich, w tym ptaków;
 • jeżeli jesteś myśliwym, nie zajmuj się obsługą drobiu lub innych ptaków przez 48 h od ostatniego polowania
 • obserwuj stan zdrowia ptaków, jeżeli zauważasz niepokojące objawy u drobiu lub ptaków poinformuj lekarza weterynarii!!!

Jeżeli utrzymujesz drób w celach komercyjnych, oprócz spełniania powyższych wymogów pamiętaj:

 • zadbaj o wyposażenie gospodarstwa w odpowiednią liczbę mat dezynfekcyjnych (lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję obuwia) przed wejściami i wyjściami z budynków gospodarskich oraz niecek (lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów) przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstwa;
 • wchodząc do budynku, w którym utrzymywany jest drób stosuj odzież ochronną i obuwie ochronne (czyszczonego i dezynfekowanego) przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku;
 • czyść i odkażaj sprzęt oraz narzędzia przed każdym ich użyciem, a jeżeli używasz ich wyłącznie w danym budynku wykonuj to co najmniej raz dziennie;
 • prowadź i przechowuj przez rok dokumentację dotyczącą zakupu, przejęcia i zużycia środków odkażających, terminu przeprowadzenia deratyzacji i dezynfekcji oraz daty padnięcia zwierząt wraz z ilością zgłoszonych padłych ptaków;
 • wprowadź metody zabezpieczające kurniki, miejsca przechowywania paszy i ściółki przed dostępem dzikich ptaków oraz metody przeprowadzania deratyzacji i dezynfekcji;
 • prowadź rejestr środków transportu do przewozu drobiu, jaj, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz wejść osób do budynków, w których utrzymywany jest drób;
 • wyposaż swoje gospodarstwo w kontener lub pomieszczenie do przetrzymywania zwłok padłego drobiu, zabezpieczając je przed dostępem gryzoni, zwierząt domowych i dzikich;
 • usuwaj z kurników drób padły nie rzadziej niż raz dziennie;
 • zadbaj o odpowiednią ilość środków do dezynfekcji jak również właściwe utrzymanie mat i niecek, tak aby wystarczyło na przeprowadzenie skutecznej i bieżącej dezynfekcję co najmniej przez tydzień;
 • zabezpiecz zbiorniki wodne znajdujące się na terenie gospodarstwa przed dostępem dzikich ptaków;
 • zadbaj o czystość i porządek wokół budynków inwentarskich oraz miejsc, w których przechowujesz paszę i ściółkę (usuwaj pozostałości pasz i ściółki, wykaszaj roślinność);
 • wydziel w gospodarstwie miejsce do składowania środków odkażających; obornika, paszy i ściółki oraz weterynaryjnych produktów leczniczych i zabezpiecz je przed dostępem osób nieupoważnionych;

Jeżeli utrzymujesz więcej niż 350 sztuk drobiu średniorocznie sporządź plan bioasekuracji, dostosowany do profilu produkcji gospodarstwa, w którym uwzględnisz:

 • podział na strefy „czyste” i „brudne” dla pracowników obsługujących drób,
 • sposób wprowadzania do gospodarstwa drobiu, pasz, ściółki, materiałów pomocniczych a także sprzętu i urządzeń wykorzystywanych do obsługi drobiu,
 • procedury dotyczące czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, wyposażenia oraz higieny osób zajmujących się drobiem,
 • metody zwalczania szkodników,
 • rozwiązania w celu rozdzielenia poszczególnych stad drobiu oraz uniemożliwienie kontaktu z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego

 

Pamiętaj, wysoce zjadliwa grypa ptaków to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są wszystkie gatunki drobiu i wiele gatunków ptaków dzikich. Wirus ptasiej grypy powoduje bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. A objawy choroby są następujące:

 • zwiększona śmiertelność
 • spadek pobierania paszy i wody
 • objawy nerwowe tj. drgawki, skręt szyi, paraliż nóg, skrzydeł lub niezbornych ruchów
 • duszności
 • sinice i wybroczyny
 • biegunki
 • nagły spadek nieśności