Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku - Struktura

Informacje

Powołanie Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce

Nowe zalecenia dla drobiarzy!

W związku z publikacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  informuje o zaleconych zmianach.

Informacje dla posiadaczy zwierząt z Ukrainy nie posiadających kompletu dokumentów weterynaryjnych dla psów, kotów i fretek

Інформація для власників тварин з України, які не мають комплекту ветеринарних документів для собак, котів і фреток

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Komunikat w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wymagań technicznych dla wspólnego logo podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży wysyłkowej weterynaryjnych produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC

Wykaz sprzedawców detalicznych uprawnionych do oferowania weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość na stronie GIW

W dniu 3 listopada 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1904 z dnia 29 października 2021 roku w sprawie przyjęcia projektu wspólnego logo dla sprzedaży detalicznej weterynaryjnych produktów leczniczych na odległość.

Zasady ochrony drobiu przed ptasią grypą

Struktura

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku

1. Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - jest kierownikiem wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej i wykonuje zadania i kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej określone w ustawie i przepisach odrębnych. Wojewódzki lekarz weterynarii podlega, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epizootycznego na obszarze swojej właściwości, Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

2. Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

3. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii.

- Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
- Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego
- Zespół do spraw finansowo-księgowych
- Zespół do spraw administracyjnych
- Zespół do spraw obsługi prawnej
- Zespół ds. ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych
- Samodzielne stanowisko ds. audytu kontroli urzędowych


4. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku i Oddział ZHW w Łomży.

Wykonują badania diagnostyczne na zlecenie organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz badania i oznaczenia na zlecenie podmiotów prywatnych, z zakresu: badań serologicznych w kierunku wykrywania zakażeń u zwierząt, badań sekcyjnych, badań bakteriologicznych oraz badań mikrobiologicznych i chemicznych środków spożywczych.

5. Powiatowi Lekarze Weterynarii w:

- Augustowie
- Białymstoku
- Bielsku Podlaskim
- Grajewie
- Hajnówce
- Kolnie
- Łomży
- Mońkach
- Sejnach
- Siemiatyczach
- Sokółce
- Suwałkach
- Wysokiem Mazowieckiem
- Zambrowie
Powiatowi lekarze weterynarii są organami niezespolonej administracji rządowej.

6. Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii stanowią aparat pomocniczy powiatowych lekarzy weterynarii.

7. Lekarze weterynarii nie będący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczeni do wykonywania niektórych czynności urzędowych w imieniu powiatowych lekarzy weterynarii m.in.:

a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
e) badania mięsa zwierząt łownych,
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab,
i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
j) pobierania próbek do badań,
k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;