Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku - Struktura

Informacje

Informacja dla mieszkańców - zrzut szczepionki zwalczanie wścieklizny

I N F O R M A C J A dla MIESZKAŃCÓW TERENÓW,  NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ  DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY  U  LISÓW  WOLNO  ŻYJĄCYCH w akcji wiosennej  2021 roku

Zasady ochrony drobiu przed ptasią grypą

Komunikat PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII do właścicieli stad bydła na terenie Województwa Podlaskiego EG

DOBROWOLNY PROGRAM  ZWALCZANIA  ZAKAŹNEGO ZAPALENIA NOSA I TCHAWICY BYDŁA/OTRĘTU BYDŁA ORAZ WIRUSOWEJ BIEGUNKI BYDŁA I CHOROBY BŁON ŚLUZOWYCH (IBR/IPV oraz BVD-MD).

„Cudze chwalicie, swoje poznajcie”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

100-lecie Administracji Weterynaryjnej

Struktura

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku

1. Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii - jest kierownikiem wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji rządowej i wykonuje zadania i kompetencje Inspekcji Weterynaryjnej określone w ustawie i przepisach odrębnych. Wojewódzki lekarz weterynarii podlega, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epizootycznego na obszarze swojej właściwości, Głównemu Lekarzowi Weterynarii.

2. Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

3. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii.

- Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt
- Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego
- Zespół do spraw finansowo-księgowych
- Zespół do spraw administracyjnych
- Zespół do spraw obsługi prawnej
- Zespół ds. ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych
- Samodzielne stanowisko ds. audytu kontroli urzędowych


4. Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku i Oddział ZHW w Łomży.

Wykonują badania diagnostyczne na zlecenie organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz badania i oznaczenia na zlecenie podmiotów prywatnych, z zakresu: badań serologicznych w kierunku wykrywania zakażeń u zwierząt, badań sekcyjnych, badań bakteriologicznych oraz badań mikrobiologicznych i chemicznych środków spożywczych.

5. Powiatowi Lekarze Weterynarii w:

- Augustowie
- Białymstoku
- Bielsku Podlaskim
- Grajewie
- Hajnówce
- Kolnie
- Łomży
- Mońkach
- Sejnach
- Siemiatyczach
- Sokółce
- Suwałkach
- Wysokiem Mazowieckiem
- Zambrowie
Powiatowi lekarze weterynarii są organami niezespolonej administracji rządowej.

6. Powiatowe Inspektoraty Weterynarii.

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii stanowią aparat pomocniczy powiatowych lekarzy weterynarii.

7. Lekarze weterynarii nie będący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczeni do wykonywania niektórych czynności urzędowych w imieniu powiatowych lekarzy weterynarii m.in.:

a) ochronnych szczepień i badań rozpoznawczych,
b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt,
c) badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia,
d) sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,
e) badania mięsa zwierząt łownych,
f) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,
g) sprawowania nadzoru nad punktami odbioru mleka, jego przetwórstwem oraz przechowywaniem produktów mleczarskich,
h) sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich i statków przetwórni produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz produktów akwakultury, ślimaków i żab,
i) sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych,
j) pobierania próbek do badań,
k) sprawowania nadzoru nad sprzedażą bezpośrednią;