Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

Białystok

Zespół ds. Systemu Zarządzania ZHW Białystok

Kierownik ds. Jakości: mgr inż. Tamara Kostrzewa
E-mail: kostrzewa@wiw.bianet.com.pl
centrala: tel. (0-85) 65-10-337 wew.: 223

Starszy asystent mgr Agnieszka Ambrożej - pełni funkcję zastępcy Kierownika ds. Jakości
E-mail: mikrobiologia@wiw.bianet.com.pl
centrala: tel. (85) 65-10-337 wew.: 117, 223

Do zadań zespołu ds. systemu zarządzania należy opracowanie dokumentacji oraz obsługiwanie i koordynowanie systemu zarządzania obowiązującego w ZHW Białystok.

Polityka jakości. Deklaracja kierownictwa
Bezstronność i poufność
Przegląd zapytań, ofert, zleceń/umów