Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku

Białystok

Zespół ds. Systemu Zarządzania ZHW Białystok

p.o. Kierownik ds. Jakości:

mgr Agnieszka Ambrożej  
E-mail: ambrozej@wiw.bianet.com.pl
centrala: tel. (85) 65-10-337 wew.: 223

Do zadań zespołu ds. systemu zarządzania należy opracowanie dokumentacji oraz obsługiwanie i koordynowanie systemu zarządzania obowiązującego w ZHW Białystok.

Polityka jakości. Deklaracja kierownictwa
Bezstronność i poufność
Przegląd zapytań, ofert, zleceń/umów